28-02-13

Schepen Vlaams karakter en lessen Nederlans voor anderstalige ouders

Vlaams karakter, lessen, cursu, nederlandsDe gemeente Meise heeft de laatste jaren de gewoonte om ieder schooljaar – meestal in november – lessen Nederlands in te richten voor anderstalige ouders van kinderen die naar een gemeentelijke school gaan. Een goed initiatief dewelke ik steeds heb ondersteund.

Spijtig genoeg werd dit initiatief vorig jaar niet genomen. Volgens de voormalige schepen zou dit een taak zijn voor de nieuwe schepen en zou dit perfect in het begin van 2013 kunnen. Ik stelde hierover aan de nieuwe schepen met bevoegdheid Vlaams karakter op 17 januari een vraag en herstelde mijn vraag op 24 februari 2013. Hierover schreef ik reeds hier het relaas.

De schepen van Vlaams karakter reageerde vandaag via FaceBook op dit artikel het onderstaande:

“jorgen. je schrijft je eigen verhaal, niet het mijne. On gemeentebestuur gaat niet in concurrentie met het cvo. het cvo brengt reeds taalcursussen. we steunen wel cafe cobinee en zullen anderstaligen in contact met brengen met de gemeentelijke verenigingen. Dit zijn op twee maanden tijd, twee initiatieven. Wie doet beter?”

Een eigen verhaal … waarom ontvingen de ouders voorgaande schooljaren dan een uitnodiging om deel te nemen aan zo’n cursus Nederlands? Waarom hing er dan bij de scholen een affiche uit om op te roepen om deel te nemen aan zo’n cursus? Is dat een eigen verschaal schrijven?

En wat de schepen zijn reactie op FaceBook helemaal tegenspreekt, is het antwoord van de vorige schepen tijdens de gemeenteraad van 29 november 2012 op een vraag van mij betreffende het inrichten van deze cursus.

Onderstaand kan u dat antwoord dat genotuleerd is, lezen:

“Raadslid Jörgen Noens stelt te weten dat jaarlijks in samenwerking met het CVO lessen Nederlands worden ingelegd voor anderstalige ouders in het gemeentelijk onderwijs. Graag had hij van de schepen vernomen of dit  dit schooljaar ook reeds werd ingericht en hoeveel deelnemers er gemiddeld zijn.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans stelt dat er inderdaad al 2 jaar na elkaar deze lessen werden ingericht waarbij de eerste keer werd gewerkt met toeleiders; dit initiatief werd volgens haar door de scholen positief onthaald. Het aantal deelnemende ouders bedraagt tussen 12 en 15. Ze stelt dat de lessen dit jaar nog niet zijn doorgegaan, en stelt voor dat de nieuwe schepen voor integratie begin 2013 hiermee kan starten en overleg plegen met het CVO.”

En dan beweren dat ik een eigen verhaal zou schrijven! Wie deze cursus inricht, maakt mij niet uit … maar de ouders moeten er wel van op de hoogte zijn!

Jörgen Noens
Vlaams Belang
0474/52.13.47

09:14 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams karakter, lessen, cursu, nederlands | |  Facebook |

25-02-13

Winterprik en strooien

Eerst en vooral wil ik de gemeentearbeiders bedanken om het afgelopen weekeinde dag en nacht klaar te hebben gestaan om onze wegen, voet- en fietspaden sneeuwvrij te houden. Dat dit praktisch bijna een onmogelijke taak is, is meer dan te begrijpen.

Ik kreeg gisteren echter enkele meldingen van situaties (locaties) waar er echter niet werd gestrooid. Dat men prioriteiten moet stellen en de opdrachten van de bevoegde schepen moet volgen, is meer dan normaal. Maar bij enkele van de gemelde situaties kan men de vraag stellen waarom er niet werd gestrooid.

Neem nu bijvoorbeeld het punt waar de Jozef Cardijnlaan en Onze Lieve Heerweg samenkomt. Dat is bergop (andere richting uiteraard bergaf) en bedekt met sneeuw/ijs levensgevaarlijk om uit of in te rijden

Maar nogmaals, dank aan de gemeentearbeiders voor het geleverde werk!

Jörgen Noens
Vlaams Belang
0474/52.13.47  
 

11:25 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sneeuw, ijs, gemeentearbeiders, jozef cardijnlaan, onze lieve heerweg, strooien | |  Facebook |

Dit schooljaar geen lessen Nederlands voor anderstalige ouders?

lessen Nederlands, CVO, anderstalige ouders, leerlingen, schoolDe gemeente Meise heeft de gewoonte om ieder schooljaar – meestal in november – lessen Nederlands in te richten voor anderstalige ouders van kinderen die naar een gemeentelijke school gaan. Een goed initiatief dewelke ik steeds heb ondersteund.

Spijtig genoeg werd dit initiatief vorig jaar niet genomen. De toenmalige bevoegde schepen liet mij toen weten dat ze dat initiatief voor dit schooljaar overlaat aan haar opvolger. Raar … zoiets organiseer je toch enkele maanden op voorhand en toen wist de schepen toch nog niet of ze al dan niet als schepen herkozen zou zijn. Het komt er dus op neer dat dit schooljaar dit initiatief nog niet werd genomen.

Ik stelde aan de nieuwe bevoegde schepen – die nu zelfs de tittel schepen van Vlaams karakter heeft – op 17 januari 2013 de vraag of dit initiatief dit schooljaar nog zou worden genomen. Eerst kreeg ik een antwoord dat de schepen zich eerst wou inwerken in Financiën en Mobiliteit en zich daarna zal bezig houden met de Vlaams zaken. Dat hij dit doet, kan ik beamen want vorige week nam hij op mijn vraag onmiddellijk contact op met een eigenaar die zijn zaak als ‘COMMERCE’ wil verhuren (lees hier).

Gisteren herstelde ik mijn vraag van 17 januari en vandaag kreeg ik reeds een antwoord. Spijtig genoeg een antwoord dat geen antwoord is. De schepen van Vlaams karakter stuurde mij – zie foto – gewoon een verwijzing door naar het CVO (volwassenenonderwijs) van Meise.

Dat het CVO lessen Nederlands inricht … inderdaad … dat weet ik (ik woon toevallig naast het CVO). Maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is of de gemeente dit schooljaar – zoals gebruikelijk – het initiatief zal nemen om anderstalige ouders van leerlingen uit te nodigen om lessen Nederlands te volgen. En mijn vraag werd in het Nederlands gesteld! Raar … voor het eerst heeft Meise een schepen van Vlaams karakter … maar richt geen lessen Nederlands in voor anderstalige ouders.

Jörgen Noens
Vlaams Belang
0474/52.13.47   

10:49 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lessen nederlands, cvo, anderstalige ouders, leerlingen, school | |  Facebook |

24-02-13

COMMERCE

Commerce, vlaams karakter, facebookDonderdag kreeg ik via FaceBook een melding van iemand dat in Wolvertem-centrum een ‘COMMERCE’ te huur staat. Ik ben dezelfde dag nog gaan kijken en zoals de foto in bijlage toont, staat er inderdaad een ‘COMMERCE’ te huur.

Ik heb deze foto overgemaakt aan de schepen van Vlaams karakter met de vraag om aan de eigenaar van dit gebouw te vragen het woord ‘COMMERCE’ te vervangen door handelsruimte.

Ik stelde op 17 januari 2013 aan dezelfde schepen een vraag betreffende het inrichten van een taalcursus Nederlands voor anderstalige ouders. Toen antwoordde de schepen dat hij zich eerst wou inwerken in Financiën en Mobiliteit en nadien in Vlaamse zaken. Hopelijk is de schepen al ingewerkt en kan hij aan mijn vraag een gevolg geven.

AANVULLING: De bevoegde schepen belde me de dag van mijn vraag om mee te delen dat hij contact met de eigenaar (die blijkbaar amper Nederlands kon, zijn zoon zou terugbellen want hij verstond het niet) had opgenomen. Hij heeft mijn vraag aan de eigenaar overgemaakt.

Jörgen Noens

Vlaams Belang
0474/52.13.47

07:03 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: commerce, vlaams karakter, facebook | |  Facebook |

23-02-13

En ondertussen in de Stationstraat … deel zoveel

Stationsstraat, éénrichtingsverkeer, CD&V, N-VA, SP.a, GroenIk ga niet opnieuw heel mijn verhaal brengen over het éénrichtingsverkeer in de Stationstraat. Iedereen kent ondertussen mijn mening daar over. Ik word er dagelijks door meerdere inwoners over aangesproken. Het is een gedrocht van een maatregel dewelke op niets trekt!

Dat deze situatie gevolgen heeft voor de middenstand wordt door CD&V, N-VA, Groen en SP.a tegengesproken. Er zijn er zelfs die beweren dat deze maatregel in de toekomst positieve gevolgen zal hebben voor de middenstand. Het tegendeel is echter de waarheid, lees hier maar eens.

Eergisteren was ik op weg om iemand te bezoeken (betreffende een ander dossier) en zag ik een bord ‘TE KOOP’ … weer een zaak in de Stationsstraat die er mee stopt (zie foto).

En CD&V, N-VA, Groen en SP.a … nog steeds zo zeker dat dit éénrichtingsverkeer geen gevolgen heeft voor de middenstand in Wolvertem-centrum?

Jörgen Noens

Vlaams Belang
0474/52.13.47

07:19 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stationsstraat, éénrichtingsverkeer, cd&v, n-va, sp.a, groen | |  Facebook |

22-02-13

AANVULLING Doet CD&V en N-VA de burger betalen?

Ik heb gisteren aan de schepen van Financiën en aan de burgemeester de vraag gesteld of de gemeente Meise zal ingaan op de vraag van de plantentuin van Meise om een bijdrage van 1,20 € per inwoner te betalen.

Ik schreef al meermaals over dit dossier (lees hier, hier en hier).

Vandaag ontving ik van de burgemeester reeds een antwoord (oprechte dank voor deze snelle reactie). De meerderheid heeft in dit dossier nog geen – uit mijn contacten met leden van de meerderheid blijkt echter iets anders – beslissing genomen. Men weet dus nog niet of men deze bijdrage zal betalen of niet. ‘Binnenkort’ zou de burgemeester een gesprek hebben met de mensen van de plantentuin van Meise.

Jörgen Noens
Vlaams Belang
0474/52.13.47

12:31 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: plantentuin, inkom, bijdrage, burgemeester | |  Facebook |

AANVULLING Politie is onderzoek gestart

Stationsstraat, vandalisme, vuilnisbak, politie, onderzoekIk schreef al eerder (lees hier) over het vandalisme dat afgelopen weekeinde in Wolvertem-centrum plaats vond. Ik contacteerde hierover de schepen van Openbare Werken en de burgemeester. De gevandaliseerde – in brand gestoken – vuilnisbak in de Stationsstraat werd ondertussen vervangen (zie foto), waarvoor mijn dank aan de gemeentearbeiders voor de snelle interventie.

Ondertussen vernam ik van de schepen dat ook in de buurt van een benzinestation een vuilnisbak in brand werd gestoken. Hopelijk zal het onderzoek dat de politie voert, iets opleveren. Een vuilnisbak in brand steken is niet alleen vernietigen van gemeentelijk eigendom, het is ook gevaarlijk en zeker in de buurt van een benzinestation.

Jörgen Noens

Vlaams Belang
0474/52.13.47

09:57 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stationsstraat, vandalisme, vuilnisbak, politie, onderzoek | |  Facebook |