31-01-13

Volgens bevoegde schepen is mobiliteitsproblemen in Wolvertem te wijten aan te veel wagens

Mobiliteit, Wolvertem, Spreekrecht, Schepen mobiliteitAangezien het mobiliteitsprobleem in Wolvertem-centrum erger en erger wordt (lees hier), stelde ik hierover afgelopen maandag een vraag aan de schepen van Mobiliteit. Sommige mensen deden er maandag een uur over om door Wolvertem-centrum te geraken!

Het antwoord op deze vraag is hallucinant en niet te begrijpen dat een schepen zoiets durft te antwoorden. Hieronder vindt u het letterlijke antwoord (zie ook foto in bijlage).

“er is maar een reden er stromen te veel wagens door Wolvertem.
Meestal zijn dinsdag en dordag het drukst.
Nu was het blijkbaar maandag."

Dit is dus het antwoord dat de schepen mij geeft op de vraag wat de redenen van het mobiliteitsprobleem in Wolvertem-centrum zijn. Deze problemen zijn volgens de schepen dus allemaal het gevolg van de te veel wagens die door Wolvertem stromen.

Ik denk niet dat ik een tekening moet maken bij het feit dat een file meestal bestaat uit te veel wagens. Om die conclusie te trekken, hoef ik helemaal geen schepen te zijn. Als u als schepen de oorzaak kent, waarom neemt u dan geen maatregelen hiertegen? Want dat is de vraag … wat gaat u als schepen hiertegen doen? Welke maatregelen zullen er genomen worden? Hoe komt het dat er zoveel wagens door Wolvertem stromen?

Dank u schepen! Ik zal dit antwoord met veel plezier kenbaar maken aan de inwoners van Wolvertem en delen op de FaceBook-groep ‘Mobiliteitsproblemen in Wolvertem’. Is dit dan de verandering?

Zelf zal ik hierover spreekrecht aanvragen op de gemeenteraad van 12 februari. Deze mobiliteitsellende moet stoppen en ik – en de inwoners van Wolvertem – wil een deftiger antwoord dan ‘er stromen te veel wagens door Wolvertem’.

Jörgen Noens
Vlaams Belang
0474/52.13.47

13:56 Gepost door J in Actualiteit, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, wolvertem, spreekrecht, schepen mobiliteit | |  Facebook |

30-01-13

Laat de oppositie zich de mond snoeren?

Naar goede gewoonte komt de gemeenteraad van Meise elke 4de donderdag van de maand bijeen. Hier komt vanaf nu verandering in. De gemeenteraad zal de 2de dinsdag van de maand samenkomen omdat er een schepen is die op donderdag niet naar een vergadering kan komen. Deze moet dan immers naar de vergadering van ‘De Kamer’.

Zelf heb ik in mijn 12 jaar als gemeenteraadslid meer dan één keer iets moeten verplaatsen, weigeren, afzeggen, babysit zoeken, … om toch op die donderdag aanwezig te zijn. Maar, ok men kan daar rekening mee houden.

Wat me echter wel opvalt is het feit dat er na de eedaflegging – wettelijk verplichte  gemeenteraadszitting waar geen extra punten of dossiers worden besproken – nog geen gemeenteraad werd bijeen geroepen. De gemeenteraad zou pas op dinsdag 12 februari samenkomen. Laat de oppositie dit zomaar toe? Ongeveer een maand en een half niets kunnen aankaarten of van zich kunnen laten horen.

En 12 februari … zal ik spreekrecht aanvragen! Dit betreffende de mobiliteitsproblemen in Wolvertem-centrum die erger worden met de dag (lees hier).

Jörgen Noens
Vlaams Belang
0474/52.13.47

 

16:43 Gepost door J in Actualiteit, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oppositie, gemeenteraad, spreekrecht, mobiliteitsproblemen, wolvertem-centrum | |  Facebook |

28-01-13

Wolvertem staat helemaal ‘vast’

Files, Wolvertem, Stationsstraat, Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Driesstraat, Godshuisstraat, Karel Baudewijnslaan, Guido Gezellelaan, WilgenlaanFiles, Wolvertem, Stationsstraat, Hoogstraat, Merchtemsesteenweg, Driesstraat, Godshuisstraat, Karel Baudewijnslaan, Guido Gezellelaan, WilgenlaanHet Vlaams Belang kaart al jaren de verkeersproblematiek in Wolvertem-centrum aan. Dagelijkse files zorgen ervoor dat mensen soms meer dan een uur doen om door Wolvertem-centrum te geraken.

Ik blijf erbij dat een groot deel van deze mobiliteitsproblemen veroorzaakt worden door het éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat en de aanleg van verschillende nieuwe verkeerssituaties. CD&V en N-VA - en vorige legislatuur Groen! - mogen dit blijven ontkennen, de mensen die vandaag de dag door Wolvertem-centrum moeten, zullen iets anders zeggen!

Vandaag was het, als dat nog kon, nog erger. Er waren niet enkel de ‘gebruikelijke’ files in de Stationsstraat, Hoogstraat, Wilgenlaan en Merchtemsesteenweg. Vandaag was het ook in de Karel Baudewijnslaan, Guido Gezellelaan, Lindenlaan, Godshuisstraat, Driesstraat, … aanschuiven. Werkelijk in iedere straat stond het verkeer stil.

Rond 7u bereikte mij de eerste klachten. Nog voor ik de kinderen naar school bracht had ik al een tiental klachten gekregen (telefoon, facebook, sms en mail). Ik ben zelf in al deze straten gaan kijken. Een korte conclusie … Wolvertem stond helemaal ‘vast’.

Grappig feit dat ik zelf vaststelde … een oud-schepen van Groen! die tot over enkele weken nog beweerde dat we deze mobiliteitsproblemen niet mogen overdrijven, zat vandaag zelf vast in deze files. Nu hij in de oppositie zit, zal hij misschien zijn vorige mening herzien!

Ik stelde op 16 januari van dit jaar aan de burgemeester de vraag om meer politiecontrole te laten uitvoeren op het sluikverkeer aan de scholen in Wolvertem (onder andere in de Karel Baudewijnslaan en Lindenlaan). De burgemeester stuurde deze vraag door aan de commissaris (lees hier). Dit sluipverkeer is immers ook een deel van het probleem van deze files.

Ik zal vandaag deze vraag herhalen want volgens vele ouders werd er helemaal nog geen controle uitgevoerd. Tevens zal ik vandaag de schepen van Mobiliteit interpelleren betreffende de verkeerssituatie in Wolvertem-centrum.

Dit kan niet langer blijven duren.

Jörgen Noens
Vlaams Belang
0474/52.13.47

19-01-13

Problemen met geijkte geluidsmeters

In onze gemeenten zijn er uitbaters van drank- en dansgelegenheden die zich moeten en ook willen houden aan de nieuwe geluidsnormen. Dit alles in het kader van onder andere de volksgezondheid (oorschade). Maar om hieraan te voldoen moet de gemeente Meise zelf ook over geijkte geluidsmeters beschikken, anders kan men de normen niet bepalen.

Tot op heden blijkt dat de gemeente niet over deze nieuwe geijkte geluidsmeters beschikt en blijven deze uitbaters dus een beetje in een soort van ‘wat-nu’-zone zitten.

Een uitbater kwam met dit verhaal tot bij mij en ik stelde hierover eergisteren een vraag aan de schepen van Milieu. De schepen heeft mij geantwoord dat er inderdaad een probleem is met de aankoop van deze geijkte geluidsmeters. Dit was een gemeenschappelijke aankoop met meerdere gemeenten via Vlaanderen.

Ik heb daarom aan onze Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) gevraagd om deze zaak in het Vlaams Parlement eens aan te kaarten. Ik hou u op de hoogte.

Jörgen Noens

Vlaams Belang
0474/52.13.47 

07:48 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluidsmeters, marleen van den eynde | |  Facebook |

18-01-13

Gratis strooizout … vriendjespolitiek?

Enkele jaren geleden kwam aan het licht dat inwoners gratis strooizout konden afhalen bij de Technische Dienst. Maar niemand wist dit … enkel de vrienden van de vrienden wisten dit. Ik stelde daarom toen als gemeenteraadslid voor om hierover een reglement op te stellen zodoende iedere burger wist dat hij recht had op gratis strooizout.

Mijn voorstel werd toen aangenomen, maar werd achteraf door - toen nog 3 schepenen - Groen! enorm afgezwakt.

Vandaag bereiken mij nu berichten dat er weer een willekeur bestaat bij het verdelen van gratis strooizout. Het zou net zoals vroeger weer de vrienden van de vrienden zijn die het komen afhalen. Men spreekt zelfs van vriendjespolitiek. Waarom die wel en ik niet? Ik zeg dit niet, ik schrijf maar wat de mensen mij zeggen.

Daarom heb ik dan ook vandaag aan de bevoegde schepen de vraag gesteld hoe het nu zit met het bedelen van gratis strooizout.

Jörgen Noens

Vlaams Belang
0474/52.13.47

12:26 Gepost door J in Actualiteit, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: strooizout, vriendjespolitiek, reglement | |  Facebook |

Problemen met haag in de Beekstraat na maanden eindelijk aangepakt

Sinds juni 2012 klaagt een inwoner van de Beekstraat over een probleem van overhangende hagen. Nooit heeft men naar deze persoon geluisterd en werden zijn klachten weggelachen. Zelf kwam ik begin deze maand op de hoogte van deze situatie en ben ik ter plaatsen geweest. Ik kan de inwoner enkel en alleen maar gelijk geven.

Ik stuurde hierover dan ook een schrijven aan de nieuwe bevoegde schepen van Openbare werken en Milieu. De schepen is ook ter plaatsen geweest en erkent de situatie – waarom heeft de vorige schepen dat de vorige legislatuur maanden niet gedaan? – en maakt werk van een oplossing. Oorspronkelijk was deze oplossing voorzien op de agenda van de Technische Dienst voor deze week, maar het winterweer speelde echter parten. Zodra het weer het toelaat zal het probleem opgelost worden.

U ziet maar, het Vlaams Belang zal alles blijven aankaarten en mee helpen zoeken naar een oplossing!

Jörgen Noens

Vlaams Belang
0474/52.13.47 

06:45 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beekstraat, schepen openbare werken, haag | |  Facebook |

Op vraag Vlaams Belang politiecontrole schoolpoort

Eergisterenmiddag (woensdag 16 januari 2013) bij het verlaten van de schoolpoort in de Lindenlaan ontsnapte een oudere dame ei zo na aan een aanrijding met een 4x4-voertuig die aan een veel te hoge snelheid reed en dat met deze weersomstandigheden. Verschillende ouders en leerkrachten/begeleiders waren hiervan getuige en namen hierover contact met mij op.

De Lindenlaan wordt de laatste tijd door het enorm fileprobleem in Wolvertem-centrum meer en meer gebruikt als een sluipweg. Deze mensen weten niet dat daar een schoolingang is en houden zich niet aan de maximaal toegelaten snelheid. Zelf heb ik dit al meermaals bij het brengen en halen van mijn kinderen ook kunnen vaststellen.

Op mijn vraag heeft de burgemeester gisteren aan de politiecommissaris gevraagd of de wijkagent terug meerdere controles kan uitvoeren.

Heeft u weet van dergelijke situaties ... laat het mij weten!

Jörgen Noens

Vlaams Belang
0474/52.13.47 

06:41 Gepost door J in Actualiteit, Algemeen, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lindenlaan, politiecontroles, snelheid, sluipweg | |  Facebook |